Workshops in het lab

Op deze pagina geven we een kort overzicht van workshops rondom eigentijds onderwijs, die we in Ontdeklab Someren en Ontdeklab Deurne aanbieden.

Voor meer achtergrondinformatie klik hier. Voor gastlessen in de klas met leenkisten klik hier

WORKSHOPS

1. Ontdekkingstocht door het lab 

Een mooie start voor wie kennis wil maken met de mogelijkheden van het Ontdeklab. We gaan aan de slag met diverse werkvormen en technologieën rondom 21e eeuwse vaardigheden. O.a. robotica en programmeren, VR en AR, techniek en maakonderwijs, duurzaamheid, gamification, media maken (greenscreen, stop-motion) en hologrammen.

 

2. Programmeren

Een van de vaardigheden van de 21e eeuw is computational thinking. Dat betekent dat je op een creatieve manier problemen op kunt lossen. Dat leer je bijvoorbeeld door te leren programmeren. We hebben daarom een zeer uitgebreid aanbod van hard- en software waarmee je het leren programmeren kunt oefenen.

img_4274 img_2686

3. Mediawijsheid

Kansen en gevaren van online media, maar ook media creëren en het kunnen beoordelen en filteren van media zijn punten die binnen dit onderdeel aan bod komen. We gaan met de klas aan het werk rondom mediawijsheid. Of wil je misschien een workshop vloggen volgen? Dat kan ook.

img_3680 codeklas-8470

4. Media maken en digital storytelling

Wat kun je in het onderwijs bereiken met digital storytelling? Wat heeft film met fotografie te maken? Wat is een vlog, promotievideo of stop-motion film?  Hoe werkt een storyboard? Wat zijn goede interviewvragen? Wat zijn de mogelijkheden van het green screen en hoe kun je je eigen video’s editen?  We kiezen een onderwerp en maken video’s met de leerlingen aan de hand van diverse apps op onze iPads en ev. onze videokoffer. Taal, lezen, een stukje mediawijsheid, creativiteit, kritisch denken, samenwerken en probleemoplossend handelen vormen het uitgangspunt van dit onderdeel.

dsc00254 20170201_114408 boekpromotie

5. Techniek en maker education

Van ontwerp op papier, via prototype naar functioneel ontwerp. We gebruiken de ontwerpcirkel om met kinderen te ontwerpen en te maken. 3D printer, snijplotter en lasercutter kunnen worden ingezet. Maar ook diverse constructiematerialen, technisch speelgoed en het goed gebruik maken van eenvoudige “huis-tuin en keukengereedschappen”staan volop in de aandacht tijdens deze workshop.

img_2687 img_4282

6. Gamification

Leren kun je formeel (zoals vaak in de klas) maar ook informeel (zoals meestal thuis). In de workshop gamification ontdekken leerkracht en leerlingen dat je van games ook veel kunt leren. Wat kun je bijvoorbeeld met Minecraft in het onderwijs? Of kun je jouw leerdoelen misschien in een echt spel verwerken?

img_4183 img_2677

7. Wordt verwacht: Workshop duurzaamheid en groene energie.

Meer info volgt.

3. Maatwerkworkshop 21st century skills

Onderwijs volgens de manier van de 21st century skills betekent dat je extra aandacht besteedt aan vaardigheden als samenwerken, creativiteit, kritisch denken, probleemoplossend handelen etc. Specifieke vragen of lesdoelen? Wij bieden graag ondersteuning en desgevraagd ook workshops op maat.

Ook bieden wij workshops op maat aan teams en externe partijen, voortgezet onderwijs, kinderopvang en naschoolse opvang.

Algemeen:

Deze bijeenkomsten zijn voor de groepen 1 t/m 8. (Workshops op maat voor andere doelgroepen zijn in overleg mogelijk) Een aantal workshops kan zelfstandig doorlopen worden, bij andere workshops zorgen wij voor begeleiding. Doel van de workshops is ondersteuning bij het implementeren van 21e eeuws onderwijs in de dagelijkse klassenpraktijk. Vooraf is er altijd even contact over de leerdoelen, organisatie en bijzonderheden.

De workshops zijn gratis voor alle PRODASscholen, voor de ontvangst van externe partijen vragen wij een kleine financiële bijdrage als tegemoetkoming voor onze uren. Het bedrag wat wij hiermee verzamelen investeren we in het up to date houden van het aanbod van de Ontdeklabs.

Contactpersoon is Tessa van Zadelhoff. Voor teams en externe partijen wordt altijd via Tessa een afspraak gepland. tessa.vanzadelhoff@prodas.nl

Inschrijven voor een workshop (Prodas-scholen), stuur een mail naar ontdeklab@prodas.nl

Klik hier voor onze agenda.

Heb je met je groep ons Ontdeklab bezocht? Geef ons dan kort even feedback door het evaluatieformulier in te vullen.