Trendrapport Kennisnet 2014-2015

Onlangs verscheen bij Kennisnet het nieuwe trendrapport waarin verwachtingen staan over de rol die technologie de komende jaren binnen ons onderwijs zal innemen. Deze trends zijn vervolgens op de Hype Cycle van Gardner geplaatst om te zien hoe volwassen zij al zijn. Interessant leesvoer. Het trendrapport is gratis te downloaden via Kennisnet. Advertenties