Adaptief rekenen en taal oefenen met Rekentuin en Taalzee

In het afgelopen schooljaar zijn zes PRODAS scholen gaan werken met Rekentuin en/of Taalzee. Omdat het om veel licenties gaat hebben we een bovenschoolse korting voor PRODAS scholen kunnen afsluiten. Ook in de komende maanden (t/m 31 augustus) krijgen scholen weer de mogelijkheid om tegen een gunstig tarief via PRODAS een licentie af te sluiten….