Adaptief rekenen en taal oefenen met Rekentuin en Taalzee

In het afgelopen schooljaar zijn zes PRODAS scholen gaan werken met Rekentuin en/of Taalzee. Omdat het om veel licenties gaat hebben we een bovenschoolse korting voor PRODAS scholen kunnen afsluiten. Ook in de komende maanden (t/m 31 augustus) krijgen scholen weer de mogelijkheid om tegen een gunstig tarief via PRODAS een licentie af te sluiten….

Exova in de praktijk

Jan Hendricks, eerder grondlegger van het Leonardo-onderwijs, werkt momenteel met zijn team aan de ontwikkeling van Exova. Exova staat voor Excellent Onderwijs Voor Allen en is ontstaan uit het feit dat Jan vond dat het Leonardoconcept eigenlijk niet enkel voor meer begaafde maar voor alle leerlingen toegankelijk zou moeten zijn. Exova gaat uit van doorlopende…