DOT – Docenten Ontwikkel Team

Een DOT (DocentenOntwikkelTeam) is een professionaliseringsvorm die steeds vaker bij nascholingstrajecten wordt toegepast. Een groep docenten werkt gezamenlijk gedurende langere tijd op een onderzoekende manier aan een bepaald vraagstuk. Het DOT van Prodas21 komt maandelijks bij elkaar op maandag van 16.00 tot 19.30 uur. Voor een hapje eten tussendoor wordt gezorgd. Het DOT bestaat uit…

Uitpakparty met tablets in groep 1-2 BS Sint Jozef

Op dinsdagmorgen 6 mei was er een grote verrassing voor de kleuters van Juf Anne-Marie. Er werd een soort schatkist de klas ingereden. Wat zou daar nou inzitten? Toen de blauwe schatkist open was bleken het 14 tablets te zijn. Sommige kinderen wisten al prima wat je daarmee zou kunnen doen. De tablets komen in…

Gezocht: leden voor het PRODAS Scoolscience ontwikkelteam

Vanaf februari 2014 willen we binnen de PRODAS scholen starten met een ontwikkelteam Scoolscience. In een ontwikkelteam zitten leerkrachten en  PABO-studenten die samen iets gaan ontwikkelen. Curriculumvernieuwing, professionalisering van leerkrachten en aandacht voor schoolontwikkeling staan centraal binnen het ontwikkelteam. In een ontwikkelteam zitten 8 tot 10 (aankomende) leerkrachten. Daarnaast is er een procesbegeleider vanuit sCoolscience…

Iene Miene Media

Op 8 april werd het onderzoek Iene Miene Media 2013 gepresenteerd. Dit onderzoek richt zich op het mediagebruik door 0 t/m 7 – jarigen. Ruim 1000 ouders hebben de online vragenlijst ingevuld. Enkele bevindingen uit het rapport: 2 op de 3 ondervraagde gezinnen heeft een tablet b.v. een iPad. 1 op de 3 eenjarigen speelt…

Mediawijsheid op school

Kinderen zijn steeds vroeger en steeds vaker online te vinden. Mediaopvoeding is een taak voor ouders en school. De landelijke stichting Mediawijzer.net is daarom een doorgaande leerlijn mediawijsheid voor het onderwijs aan het voorbereiden. Hiervoor hebben zij input nodig van leerkrachten die in het basisonderwijs werken. Via deze link kom je bij een vragenlijst over…