Onderwijs aan anderstalige kinderen op BS De Diamant

Heeft je school te maken met anderstalige kinderen? Dan is het noodzakelijk dat je je onderwijs aanpast aan je doelgroep, want: taal is de sleutel voor alle andere activiteiten. Ik ben leerkracht in groep 3-4 op BS de Diamant in Someren. Op deze school zitten veel anderstalige kinderen. Dit komt mede door onze nieuwkomersklas. Kinderen…