Samenwerking Prodas en De Kempel

In het maartnummer van het vakblad Vives stond een mooi artikel over de samenwerking tussen stichting PRODAS en Hogeschool De Kempel. Vives Prodas-Kempel maart Advertenties

Inspiratiekaarten Van aardbei tot zebra

In 2015 heeft het DocentOntwikkelTeam van PRODAS inspiratiekaarten ontwikkeld waarbij de 21st century skills werden verbonden aan de cyclus van het onderzoekend leren. Alle kaarten zijn volgens een vast format opgebouwd. Op de studiedag van 2015 zijn alle teams met het format aan de slag gegaan. Iedere leerkracht van PRODAS heeft toen een setje kaarten…