Prodas21 gaat van start

Per 1 januari 2013 is binnen Prodas het project Prodas21 van start gegaan. Binnen Prodas21 gaan we samen met de scholen bekijken op welke manieren we het onderwijs nog beter kunnen laten aansluiten bij kinderen die opgroeien in de 21e eeuw. Daarnaast bekijken we op welke manieren ict ervoor kan zorgen dat ons onderwijs nog…